قوانین و مقررات

۱- اطلاعات شخصی شما در این وب سایت محرمانه  تلقی میشود

۲- این وب سایت موظف است طبق محصول معرفی شده کالا را به فروش رسانده و در کمترین زمان ممکن تحویل دهد.

۳- در صورت معیوب بودن کالا ، کلای جدید جایگزین و کالای معیوب دریافت میشود.

۴- خریدار موظف است اطلاعات کامل پستی و ارتباطی خود را در اختیار فروشنده قرار دهد.

۵-خریدار موظف است هزینه پستی و کالا را به مامور پست تحویل دهد.

۶- درصورت مواجه با هرگونه تخلف و یا کپی برداری از آثار با فرد خاطی برخورد قانونی صورت میگیرد.

۷- شما میتوانید شکایات خود را در بخش شکایات اعلام و نتیجه را طی ۴۸ ساعت این وب سایت باشید.