آروشا با داشتن این ویژگی ها معنی می یابد: در دسترس بودن اطلاعات فنی بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت ارتباط و پشتیبانی مستیقیم از مشتریان