چیپهای لوستر کریستالی مدرن آروشاچیپهای لوستر کریستالی مدرن آروشا
دیواری دکوراتیو مدل 1161-s
کریستال سوپرمیرور 300

بدنه استیل لوستر کریستالی مدرن-صنایع روشنایی لوستر آروشا-استیل سوپرمیرور

استیل ها از نظر براقیت به چند دسته به شرح زیر تقسیم میشوند